Norrsken

Det finns få platser i världen där ni kan uppleva norrsken som ni kan i Abisko. Detta skådespel är en fröjd för själen och är en av dom saker som man bara måste uppleva.

Vad är norrsken?

Norrsken är är ett himlafenomen som uppstår när laddade partiklar (huvudsakligen elektroner) som accelererats till höga energier i jordens magnetosfär kraschar i atmosfären.

Sådan acceleration sker bara i vissa områden i magnetosfären, vilket gör att norrskenet huvudsakligen uppträder i ringformade områden runt jordens två magnetiska poler.

Eftersom att detta fenomen sker på jordens båda poler skall det egentligen kallas Polarsken och följaktligen Sydsken när detta sker på sydpolen.

Efter latin kallas också norr- och sydsken Aurora Borealis respektive Aurora Australis. Borealis betyder ”nordlig” och australis ”sydlig”.

Aurora är morgonrodnadens gudinna i den romerska mytologin, så detta namn är alltså missvisande eftersom polarskenet till skillnad från morgonrodnaden inte är reflekterat solljus.